Rękawice BHP zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2016

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2016 w sprawie środków ochrony indywidualnej rękawice robocze i ochronne muszą być zakwalifikowane do jednej z kilku kategorii. Pierwsza z nich oznacza, że produkty zapewniają zabezpieczenie wyłącznie w przypadku minimalnego ryzyka. Do tej kategorii należą bardzo proste modele rękawic, izolujące dłonie, nadgarstki lub/i przedramiona od zagrożeń niewielkiego stopnia. Ich noszenie ma na celu poprawę komfortu pracy.

W kategorii drugiej rękawice ochronne i robocze stosowane są w przypadku występowania w środowisku pracy ryzyka o średnim stopniu. Produkty mają zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemikaliami, a także ujemnymi oraz bardzo wysokimi temperaturami.

Rękawice ochronne zaliczane do kategorii 3. rekomendowane przez inspektorów BHP

Do trzeciej kategorii zaliczane są rękawice ochronne, które zapewniają zabezpieczenie przed poważnymi urazami zagrażającymi zdrowiu i życiu pracownika. Chodzi tutaj głównie o pracę z urządzeniami elektrycznymi, pod wysokim napięciem, z agresywnie działającymi substancjami chemicznymi, szkodliwymi czynnikami biologicznymi, promieniowaniem jonizującym, a także ekstremalnymi temperaturami. Noszenie rękawic ochronnych oraz roboczych w danym środowisku pracy określają przepisy normalizujące dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w konkretnym przedsiębiorstwie czy zakładzie.

Jak powinno wyglądać prawidłowe oznaczenie rękawic BHP?

Stosowanie środków ochronnych w postaci rękawic nie jest możliwe, jeśli produkty nie posiadają odpowiednich atestów oraz certyfikatów jakości CE, a także deklaracji zgodności WE.

Pierwsze oznakowanie musi być umieszczone na każdym egzemplarzu rękawic w sposób czytelny, widoczny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania. Powinno zawierać pełną nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, wartość oznaczenia rękawicy, nazwę handlową lub kod, a w razie konieczności również termin przydatności do użycia i znak graficzny odpowiedniej normy rękawic ochronnych oraz roboczych.