Wiele osób zastanawia się, gdzie wyrzucać zużyte rękawiczki jednorazowe. W czasie pandemii używa ich codziennie wiele osób, nie tylko pracowników mających kontakt z żywnością czy artykułami przemysłowymi, ale także klientów odwiedzających centra handlowe i punkty usługowe. Prawidłowe składowanie śmieci jest podstawą zahamowania postępującej degradacji środowiska. Tej samej zasadzie podlegają uszkodzone lub zużyte rękawiczki jednorazowe.

Jak skutecznie pozbywać się zużytych rękawiczek jednorazowych?

Osoby używające rękawiczek jednorazowych powinny pamiętać o tym, że po zdjęciu rękawiczek należy je właściwie składować. Trzeba je wyrzucać do odpowiednich pojemników na odpady. Jednorazowe rękawiczki są wykonane z tworzyw sztucznych, dlatego należy wrzucać je do pojemników na odpady mieszane. Po zakończeniu zakupów lub po spacerze można także umieścić je w publicznych koszach na śmieci, rozstawionych w odpowiedniej odległości w każdym mieście niezależnie od wielkości. Zużyte rękawiczki jednorazowe wrzucane do pojemników na odpady mieszane lub czarnych worków nie powodują degradacji fauny ani flory. Warto wspomnieć, że właściwe składowanie rękawiczek eliminuje problem zaśmiecania ulic i terenów zielonych.

Składowanie zużytych rękawiczek jednorazowych przez pracowników służb medycznych według wytycznych sanepidu

Rękawiczki jednorazowe używane przez pracowników służb medycznych należy objąć postępowaniem z odpadami medycznymi w trakcie epidemii. Personel medyczny powinien być przeszkolony, gdzie wyrzucać rękawiczki lateksowe i nitrylowe. Według ustaleń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, odpady medyczne, w tym zużyte rękawiczki jednorazowe noszone przez personel medyczny jako środki ochrony osobistej, mają trafiać do pojemników obsługiwanych przez specjalistyczną firmę zewnętrzną. Kontenery mają czarny kolor. Odpady medyczne w postaci rękawiczek jednorazowych, które miały kontakt z drobnoustrojami, należy zamknąć szczelnie w worku na odpady i spryskać go środkami chemicznymi o działaniu wirusobójczym.

W jaki sposób pozbywać się zużytych przez pracowników rękawiczek jednorazowych?

Pracownicy gastronomii, punktów handlowo-usługowych, a także osoby, które na co dzień mają kontakt z wieloma artykułami spożywczymi czy przemysłowymi, również powinni pamiętać, jak pozbywać się zużytych rękawiczek jednorazowych Wystarczy, aby te osoby po zakończonym dniu pracy złożyły zużyte środki ochrony w jednym, przeznaczonym do tego miejscu – czarnym pojemniku na odpady. Właściciel przedsiębiorstwa czy punktu gastronomicznego lub centrum handlowo-usługowego powinien zadbać, aby pojemniki ze zużytymi rękawiczkami jednorazowymi były regularnie opróżniane. Eliminuje to problem zalegania indywidualnych środków ochrony w kontenerach, co mogłoby spowodować niepotrzebne namnażanie się wirusów czy bakterii.

Prawidłowe składowanie odpadów, takich jak zużyte rękawiczki jednorazowe, eliminuje problem zanieczyszczenia środowiska. Produkty są wykonane z tworzywa sztucznego, dlatego powinny być składowane w wyznaczonych do tego czarnych pojemnikach – na odpady zmieszane.